Täpsusta valikut


 

 

Ettevõttest

„Agrinol“ on Ukraina üks esimesi sõltumatuid määrdematerjalide ning metalltaara tootjaid.  Ettevõte rakendas oma arengus laialdaselt konversioonitehnikat ning –seadmeid, millede abil ettevõttel õnnestus luua lühikese ajaga kõrgtehnoloogiline tootmine.

Firma „Agrinol“ on alates 2009.aastast 1989.aastal asutatud Euroopa Määrdeainete Instituutdi   (European Lubricating Grease Institute (ELGI) liige. Inststituut tegeleb teadustegevusega triboloogia ning määrdeainete valdkonnas. Väga paljud ettevõtted (eelkõige naftakompaniid, määrdeainete tootjad, tarnijad, uurimisinstituudid, konsultandid) rohkem kui 25-st riigist on ELGI liikmed ning nüüd kuulub nende hulka ka firma „Agrinol“.

Traditsiooniliste tootmisviiside rakendamine ning ettevõtte enda poolt leiutatud uute tehnoloogiate juurutamine lubasid firmal „Agrinol“ kiiresti organiseerida kõrgekvaliteediliste määrdeainete tootmise. Toodete kvaliteet on firma kõige tähtsaimaks prioriteediks ning selle tarvis on loodud ettevõtte teaduslabor. Ukraina Standarditekomitee süsteemis on loodud ning akrediteeritud õlide ja määrete kontrolli ning analüüsi labor, käib pidev uute ja välismaiste materjalide otsing ning tootmisse juurutamine.   Praegusel ajal toodetav määrdeainete gamma vastab GOSTi ja tehniliste tingimuste nõuetele,  ta on maksimaalselt adopteeritud kasutamiseks kaasaegsetes seadmetes ning ta arvestab maksimaalselt tarbijaturu spetsiifikat. Ettevõttes on juurutatud kvaliteedikontrollisüsteem ДСТУ ISO9001-2001  (ISO9001-2001).

Firma „Agrinol“ määrdeained leiavad laialdast rakendust mäe- ja metalluriakompleksi suurimates ettevõtetes, aga ka majanduse agrotööstussektoris, masinaehituses ning transpordis. „Agrinoli“ struktuurüksus toodab metalltaarat nafta- ja keemiatoodete, toiduainete jne tarvis. Taarat toodetakse kaasaegsetel tehnoloogialiinidel ning taara tootmisel võetakse arvesse nii sanitaar-hügienilisi kui ka keskkonnakaitsenõudeid. Kõrvuti kõrge kvaliteedi ja tootmise paidlikkusega omab “Agrinoli” metalltaara ka konkurentsivõimelist hinda. Ettevõttes on juurutatud kvaliteedikontrollisüsteem ДСТУ ISO9001-2001(ISO9001-2001) ning toodetav taara vastab GOST-I, tehniliste tingimuste ja ohtlike lastide veonõuetele UN.

Firma „Agrinol“ teadus-tootmisosakond, firma struktuurüksuste turundusalased ning rakendusteaduslikud uuringud on orienteeritud meie tarbijate vajaduste maksimaalsele rahuldamisele.

Firma „Agrinol“ on valmis koostööks kõigu asjasthuvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega    uute toodanguliikide väljatöötamise, hõlvamise ning rakendamise osas.